All Notices, News, Events and Press Releases

entry_filter  

मौजुदा सुचिमा नाम समाबेश तथा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सुचना - [ News, 2021-07-17 ]

दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा प्रतिक चिन्ह (लोगो) प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि- २०७७ - [ Notices, 2021-05-04 ]

दुग्ध सहकारी संघ/संस्था /उद्योगहरुलाई सुढृढीकरणको लागि अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ - [ Notices, 2021-03-07 ]

प्रतिक चिन्ह(लोगो)डिजाइन उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचन - [ Notices, 2020-12-17 ]

FIVE YEAR DAIRY DEVELOPMENT PLAN FY 2077 /078-2081/082 - [ Notices, 2020-10-19 ]

बार्षिक प्रगति पर्तिबेदन आ.ब.२०७६/२०७७ - [ Notices, 2020-10-19 ]

नेपालमा याक र चौंरी पालनको अवस्था र यसको प्रवद्र्धनका लागि कार्य योजना सम्वन्धी अध्ययन - [ Notices, 2020-10-19 ]

सहकार्यमा तालिम सञ्चालन छनौट मापदण्ड, २०७७ - [ Notices, 2020-09-16 ]

प्रस्ताव आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७७/०५/३० ) - [ Notices, 2020-09-16 ]

मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना - [ Notices, 2020-07-22 ]

Expression of Interest Notice - [ Notices, 2019-09-25 ]

Invitation for Sealed Quotation - [ Notices, 2019-09-25 ]

तालिम सम्बन्धि सुचना - [ Notices, 2019-09-01 ]

मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना - [ Notices, 2019-07-16 ]

Dr.Rajendra Prasad Yadav
Dr.Rajendra Prasad Yadav Executive Director
Dr. Balak Chaudhary
Dr. Balak Chaudhary Technical Director /Spokesperson Contact: 9841349551
Mr. Amogh Kafle
Mr. Amogh Kafle S. Officer / Information Officer Contact: 9851266166
View all officials

Notices