Highlights:
  • २०७५ जेष्ठ १७ बाट हुन गएरहेको पहिलो अन्तरास्ट्रिय डेरी एक्स्पो स्थगित भएको जानकारी गरौदछौ |

भुकम्प प्रभावित जिल्लामा रहेका दुग्ध उत्पादक सहकारी/संघ/निजी दुग्ध उद्योग/पशु फार्म लाई विभिन्न शिर्षकमा अनुदान रकम उपलव्ध गराउने सम्वन्धी सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७३/१२/१७)

राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डको आ.व. २०७३/७४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुका दुग्ध उत्पादक सहकारीको साझेदारीमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि मिति २०७३/११/०५ गते प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गर्दा दुग्ध उत्पादक सहकारीहरुवाट पर्याप्त मात्रामा प्रस्तावहरु प्राप्त नभएको हुंदा सो अवधिमा प्राप्त भएका प्रस्तावहरुलाई कायम राखी भुकम्प प्रभावित जिल्लामा रहेका दुग्ध उत्पादक सहकारी/संघ/निजी दुग्ध उद्योग/पशु फार्म लाई तल उल्लेखित शिर्षकमा अनुदान रकम उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा पुनः प्रस्ताव आव्हानका लागि यो २१ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


Read all notices, news, events and press releases..

Mr. Babu Kaji Pant
Mr. Babu Kaji Pant Executive Director
Mr. Amogh Kafle
Mr. Amogh Kafle S. Officer / Information Officer Contact: 9841961313
View all officials

Notices