Highlights:
  • २०७५ जेष्ठ १७ बाट हुन गएरहेको पहिलो अन्तरास्ट्रिय डेरी एक्स्पो स्थगित भएको जानकारी गरौदछौ |

Authorities

Mr. Rabindra Bilas Marhathha Name: Mr. Rabindra Bilas Marhathha
Designation: Research Assistant
Mr. Bal Bahadur Pun Name: Mr. Bal Bahadur Pun
Designation: Store Keeper, Assistant
Mr. Sanubabu Risal Name: Mr. Sanubabu Risal
Designation: Driver
Mr. Deepak Karki Name: Mr. Deepak Karki
Designation: Driver
Mr. Ramkrishna Dangol Name: Mr. Ramkrishna Dangol
Designation: Driver
Mr. Chakraman Maharjan Name: Mr. Chakraman Maharjan
Designation: Driver
Mr. Mangale Lama Name: Mr. Mangale Lama
Designation: Office Assistant
Mr. Sahadev Pandey Name: Mr. Sahadev Pandey
Designation: Office Assistant
Mr. Bimal Hatuwal Name: Mr. Bimal Hatuwal
Designation: Office Assistant
Mr. Babu Kaji Pant
Mr. Babu Kaji Pant Executive Director
Mr. Amogh Kafle
Mr. Amogh Kafle S. Officer / Information Officer Contact: 9841961313
View all officials

Notices