दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना

सातौं पञ्चवर्षीय योजनाले दुग्ध क्षेत्रको विकास गर्न दश वर्षे दुग्ध विकास योजना अन्तरगत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको आवश्यकता महसुस गरी सोही अनुसार वि.स.२०४९ मा बोर्ड ऐन २०४८ अनुसार बोर्डको स्थापना भएको  हो ।     
 लक्ष्य

दुग्ध क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनकोे लागि नेपाल सरकारलाई नीति निर्माण गर्न सुझाव दिनु नै बोर्डको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।
उद्देश्य

(क)    राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्वन्धी नीति निर्माण र तत्सम्वन्धी विकास योजना तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने,
(ख)    दुग्ध उद्योगको विकास गर्ने, गराउने,
(ग)    दुग्ध विकासको लागि पशु विकास र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरुको निराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउने,
(घ)    देश भित्रका सम्पूर्ण निजी र सरकारी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीहरु वीच सामञ्जस्य स्थापना गर्ने, गराउने,
(ङ)    दुग्ध विकास सम्वन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।
च) पशुचरनको प्रवन्ध गर्ने, गराउने ।

 

कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल
कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल कार्यकारी निर्देशक
श्री अमोघ काफ्ले
श्री अमोघ काफ्ले शाखा अधिकृत/सूचना अधिकृत सम्पर्क: ५५२५४००, ५५४२७४१, ९८४१९६१३१३
सवै अधिकारीहरु

सुचनाहरु